Juridische informatie

Aansprakelijkheid
Alape GmbH beheert de content van deze website met de grootste zorgvuldigheid. Toch kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gepubliceerde inhoud. Gesigneerde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet noodzakelijk die van Alape GmbH. Gebruik van deze website leidt op geen enkele wijze tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en Alape GmbH.

 

Externe links
De Alape-website bevat links naar websites van derden (‘externe links’). Voor deze websites zijn de betreffende beheerders verantwoordelijk. Op grond daarvan heeft Alape GmbH de externe inhoud gecontroleerd op inbreuken tegen de wet, toen de externe links werden gecreëerd. Op dat moment werden geen overtredingen vastgesteld. Alape GmbH heeft echter geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en content van de websites waarnaar wordt gelinkt. De aanmaak van externe links impliceert niet dat Alape GmbH zich de achterliggende content eigen maakt. Een voortdurende controle van de externe links kan van Alape GmbH niet worden verwacht zonder concrete aanwijzingen voor inbreuken tegen de wet. Bij vaststelling van overtredingen worden de betrokken externe links onmiddellijk verwijderd.

 

Auteursrechten en naburige rechten
De inhoud die op de Alape-website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan de Duitse auteursrechten en naburige rechten. Voor elk gebruik dat niet door de Duitse auteursrechten en naburige rechten is toegestaan, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van Alape GmbH noodzakelijk. Dat geldt in het bijzonder voor de reproductie, bewerking, vertaling, invoer, verwerking en weergave van inhoud van databases of andere elektronische media en systemen. We wijzen er expliciet op dat de afbeeldingen op deze website gedeeltelijk onderhevig zijn aan de auteursrechten van derden. De weergave van deze website in externe frames is alleen na schriftelijke goedkeuring toegestaan.


Privacy
De persoonlijke gegevens die hier en daar worden gevraagd bij het gebruik van deze website, worden alleen aangewend voor de afhandeling van de betreffende vraag. De informatie wordt alleen na uitdrukkelijke toestemming gebruikt voor reclame en marktonderzoek. Uiteraard worden alle persoonlijke gegevens volgens de Duitse voorschriften voor gegevensbescherming bewaard en verwerkt.


Copyright 2009 Alape GmbH, Am Gräbicht 1-9, D-38644 Goslar